TBMM Genel Kurulu’nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklif kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklif kabul edildi

 

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu’nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklif kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ kabul edildi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

Kabul edilen kanunla; en düşük memur aylığı 22 bin TL’ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış öngörülüyor.

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM

Kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor.

Kanunla; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununu çerçevesinde; kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörülüyor.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin, bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler adına bu kanunun yayımı tarihinde; bu kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirileceği ve tebliğ edilmiş sayılacağı düzenleniyor.

Ayrıca maddede, söz konusu verginin ödeme şekli ve zamanı düzenlenirken, istisnalar ek motorlu taşıtlar vergisi bakımından da geçerli kılınmakta ve 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar da ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutuluyor. Ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak maddede hüküm bulunmayan hallerde, uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor.

Kanun ile; Çevre Kanunu’nda yer alan ceza tutarlarının iki katına kadar artırılması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanıyor.

Kabul edilen kanunla ; kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerine yönelik istisna uygulamasının kaldırılması ve kurumların aktiflerinde bulunan ve ticaretini yapmadıkları iştirak hisselerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinde KDV istisna uygulamasının devam etmesi amaçlanıyor.

Kanunla; kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnasının geçerli olması amaçlanıyor. Türkiye’de yaşanan deprem afetinin ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi amacıyla net borç kullanımı tutarının 2023 yılı için, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının üç katı olarak uygulanmak üzere artırılması amaçlanıyor.

Kanunla; işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından 2023/Haziran dönemi sonuna kadar her yıl sağlanan asgari ücret desteğinin sürmesi devam ettirilecek. Bu kapsamda; 2023 yılı Temmuz ila Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, madde metninde belirtilen işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 Türk Lirası, aylık 500 Türk Lirası asgari ücret desteği sağlanması amaçlanıyor.

KAZANÇLARA TANINAN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KALDIRILIYOR

Kabul edilen kanunla;  kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması amaçlanıyor. Kurumlar vergisi oranı yüzde 25 olarak belirlenirken, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseler, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için yüzde 30 şeklinde uygulanması öngörülüyor. Diğer taraftan, maddede yapılması öngörülen bir diğer değişiklik ile ihracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat yapan kurumların, ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının, 5 puan indirimli olarak uygulanması sağlanmakta.

KOVİD- 19 CEZALARI

Kovid- 19 salgın hastalığının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla verilen idari para cezaları geri iade edilecek.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında; aylıklarını personel kanunlarına tabi olarak alanlar, belediye başkanı ve başkan yardımcılarına mevzuatı uyarınca yapılmakta olan ödemelere ek olarak ilave ödeme yapılması amaçlanıyor.

KKM UYGULAMASINDA HAZİNE’NİN UYGULADIĞI DESTEK MERKEZ BANKASI’NA DEVREDİLECEK

Kanunla; Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında Hazine’nin uyguladığı desteğin de Merkez Bankası’na devredilmesi öngörülüyor. Madde ile TCMB’nin benzer uygulamaları göz önünde bulundurularak Hazine çatısı altında yürütülen uygulamanın da TCMB’ye devri öngörülüyor. Ayrıca, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi de TCMB’ye veriliyor.

Kanunla; kiralara uygulanan yüzde 25’lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı. Buna göre; 8 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen 11 Haziran 2022’de yürürlüğe giren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak olan hükmün süresi 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılması öngörüldü.

KOVİD- 19 SALGINI SIRASINDA İZİNLİ ÇIKAN HÜKÜMLÜLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Kanunla; Kovid- 19 hastalığı nedeniyle izinde bulunan hükümlülerin izin süresinin bitiminde uygulanacak hususlar yeniden düzenlendi. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Kovid- 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.

Kanunla; 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen deprem nedeniyle OHAL kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kabul edilmesine ilişkin teklife madde ile eklendi.

Kanunla; yabancı devlet harp okullarında askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan kanunun görüşmeleri sırasında AK Parti’nin verdiği önergeyle; izinde bulunan hükümlerin izin bitimine müteakip infaz işlemlerinin devam ettiği kurumlara dönmeleri için öngörülen 7 günlük süre, hak kayıplarının önlenmesi ve ceza infaz kurumlarında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için 15 güne çıkartıldı.

Kanuna eklenen başka bir önerge ile orman vasıflı alanlar ile zeytinlik ve zeytin sahalarında depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacak alanların sınırlarının krokilerle belirlenmesi düzenleniyor.