9. Yargı Paketi’nin detayları belli oldu, İşte Detaylar

23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren 60 maddelik 9’uncu Yargı Paketi’nin çalışmaları sürüyor. TRT Haber, o düzenlemelerin ayrıntısına ulaştı.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

– Toplumda “yapanın yanına kar kaldı” algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

– Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

TMSF 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek

Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF’nin kayyum olarak atanması da gündemde. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

– TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.

– TMSF’nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

‘Yeni tip casusluk’ da pakette

Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye’deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.

– Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.

– Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye’deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.

Ceza infaz sistemi ve mükerre suçlar

9. Yargı Paketi’nde Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de var. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, cezanın asli amacı olan suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve kişinin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor.

– İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.

– Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.

– Suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak.

Uzlaşma görüşmeleri ve noterliğe ilişkin düzenlemeler

Uzlaşma görüşmelerinde tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

Noterliğe ilişkin düzenlemeler de pakette yer alıyor. Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. Noterlik ücret tarifesi her yıl Mart ayı yerine Ocak ayı başında yayımlanacak.